Ons doel

  • zoveel mogelijk gecertificeerde verkeersregelaars bereiken binnen de gemeente Venray;
  • een platform zijn waar evenementenorganisaties uit de gemeente Venray en verkeersregelaars elkaar treffen;
  • behulpzaam zijn bij het invullen van de diverse posten tijdens de evenementen.
  • deelnemers (en publiek) aan een evenement een veilig parcours te bieden, en anderzijds ervoor zorgen dat het verkeer zo min mogelijk overlast ondervindt van een evenement. Opstoppingen en omleidingen zijn helaas niet altijd te voorkomen.