Waarom deze groep?

  1. De gemeente, als verstrekker van de Aanstellingsbesluiten Verkeersregelaars, kan vanwege de privacyregels geen  contactgegevens van verkeersregelaars doorgeven aan organisatoren.
  2. Een tekort aan verkeersregelaars.

In de gemeente Venray worden jaarlijks tal van evenementen georganiseerd waarbij verkeersregelaars worden ingezet. Veelal wordt vanuit de gemeente de inzet van verkeersregelaars opgelegd om de veiligheid van de deelnemers en publiek aan een evenement te garanderen, maar ook om de doorgang van het verkeer te bevorderen. Het aantal verkeersregelaars verschilt per evenement.


Privacyregels
De gemeente mag in het kader van de privacywet geen gegevens van verkeersregelaars doorgeven aan evenementenorganisaties. Daar zit dus een groot knelpunt, want de organisaties kunnen op die manier geen verkeersregelaars bereiken.

In 2015 zijn wij, mede op verzoek van de gemeente, gestart met een Facebookpagina welke functioneert als een soort van platform: organisatoren kunnen zich daar aanmelden met hun vraag naar verkeersregelaars, en verkeersregelaars kunnen zich op hun beurt beschikbaar stellen om aan het betreffende evenement mee te werken. Degenen die zich aanmelden beslissen met hun deelname aan Facebook zelf om hun naamgegevens bekend te maken.

Daarnaast proberen wij die gecertificeerde verkeersregelaars te bereiken welke de cursus hebben gedaan voor een eenmalig evenement van bijvoorbeeld een school. Wellicht hebben deze interesse om toch te helpen bij een ander evenement waar men de mensen niet bij elkaar kan krijgen.

Tekort verkeersregelaars: Geen Verkeersregelaars, geen evenement!
In 2009 werd de Regeling Verkeersregelaars ingevoerd. Op dat moment hadden veel ouderen zich aangemeld als verkeersregelaar. Inmiddels zijn we ruim 10 jaar later en dan blijkt dat inmiddels veel van deze ouderen gestopt zijn. Door het gaandeweg wegvallen van deze groep en het vrijwel ontbreken van nieuwe aanwas onstaat er een tekort aan verkeersregelaars.
Het inschakelen van beroepsverkeersregelaars is vrijwel geen optie vanwege de hoge kosten. Deze kosten zouden dan doorberekend moeten worden aan de deelnemers, waardoor de deelnamekosten te hoog oplopen.

Bij verenigingen die een activiteit organiseren zijn er vaak genoeg nog wel wat leden te porren om een middag als verkeersregelaar op te treden, maar bij veel organisaties ontbreken de leden en is men afhankelijk van vrijwilligers zoals ouders en andere bekenden, en dan wordt het al gauw erg krap.
Elders in het land zijn de afgelopen jaren al diverse evenementen afgelast vanwege een tekort aan verkeersregelaars, dit willen wij in Venray toch niet laten gebeuren?

Voorbeelden: 
2020 Gendringen, Engbergloop afgelast vanwege tekort verkeersregelaars en weer
2019 Zwijndrecht Vierdaagse Zwijndrecht afgelast vanwege tekort verkeersregelaars
2019 Huizen Vierdaagse gaat niet door vanwege tekort aan verkeersregelaars
2019 Texel. Koppeltijdrit Texel afgelast vanwege tekort aan verkeersregelaars  
2018 Helmond Nightrun 2019 gaat niet door, tekort aan verkeersregelaars
2018 Earnewâld  Tekort aan verkeersregalaars noopt organisatie tot afgelasten Otterloop